Wie zijn wij?

Wij zijn de Dappere Dames en beheren sinds twee jaar het pand Batavia. Elke week van woensdagochtend tot vrijdagavond organiseren wij activiteiten.
Deze activiteiten zijn vooral gericht op vrouwen uit de buurt. Maar omdat Batavia ook een speeltuin heeft is er ook ruimte voor kinderen in de leeftijd tot maximaal 12 jaar.
De speeltuin is vanaf dinsdag- tot en met zondagsmiddags onder begeleiding geopend.
Bij de activiteiten staat ontmoeting centraal. Maar ontmoeten betekent ook en vooral met elkaar in gesprek zijn over wat van belang is in het leven. Dan gaat het over zaken als de eigen gezondheid, de opvoeding van de kinderen, dromen over de toekomst, het volgen van een opleiding maar ook over praktische zaken als financien, schulden, brieven van de overheid en instellingen en voor een aantal ook hoe aan extraatjes te komen, nodig om toch nog een beetje rond te komen.
Bativia heeft twee ruimtes. De kleine zaal wordt gebruikt voor spreekuren en voor trainingen en cursussen. De grote zaal is voor gesprek, ontmoeting, samen eten maar ook voor grotere bijeenkomsten die we regelmatig gaan organiseren. Voor meer informatie Ga naar onze activiteiten.

Onze organisatie

We zijn een buurtorganisatie die vooral bestaat uit vrijwilligers. Het bestuur bestaat uit drie vrouwen die alle drie veel meewerken bij de activiteiten. Onderling is er een goede taakverdeling. We hebben verder een zestal taakgroepjes: Gastvrouwen voor de open inloop, het sociaal spreekuur, het team informatiebijeenkomsten, het team cursussen, het keukenteam en het speeltuinteam. Bij elkaar is dat een groep van zo’n 30 -35 vrijwilligers. Een deel van hen ontvangt een vrijwilligersvergoeding. Dat zijn bijvoorbeeld de vrijwilligers die cursussen Nederlands en Digitale vaardigheden verzorgen, maar ook de vrouwen die voor de schoonmaak zorgen horen daarbij. Een enkele keer lukt het ons om een subsidie te krijgen voor een speciaal project. Zo hebben we onlangs de basiscursus schoonmaak georganiseerd. Daarvoor huren we dan een uurdocent is. Voor de begeleiding van de vrijwilligers en voor het werven van nieuwe hebben we sinds dit jaar een betaalde coördinator met een inzet van 12 uur per week. We proberen zoveel als mogelijk vrouwen uit de buurt te werven voor het vrijwilligerswerk. Alleen al s er specifieke vaardigheden nodig zijn, dan kijken we ruimer om ons heen. Dat doen we bijvoorbeeld waar het gaat om de begeleiding van stagiaires BBL en BOL voor de opleidingen facilitair medewerker en binnenkort ook voor de opleiding kinderopvang/buitenschoolse opvang. Voor die opleidingen zijn we erkend leerbedrijf.

Onze openingstijden

Openingstijden Batavia

Open inloop. Iedereen is welkom

Woensdag 8.30 – 18.00 uur

Donderdag 8.30 -18.00 uur

Vrijdag 8.30 – 18.00 uur

Vrijdag vanaf 18.00 uur tot 20.00 uur Ladies Night

Openingstijden  Speeltuin onder begeleiding

Dinsdag 14.00 -18.00 uur

Woensdag 14.00 – 18.00 uur

Donderdag 14.00 – 18.00 uur

Vrijdag 14.00 – 18.00 uur

Zaterdag 14.00 – 18.00 uur

Zondag14.00 -18.00 uur