Training Sociaal Spreekuur, feb. 2023

We hebben al enige jaren een sociaal spreekuur waar druk gebruik van wordt gemaakt. Want veel van de mensen in onze buurt hebben het niet gemakkelijk en vragen ons om advies. Maar vaak ook is het juist de overheid die het hun moeilijk maakt. Met brieven die ingewikkeld zijn, regelingen die onduidelijk zijn of gewoon omdat de overheid zelf onbereikbaar is. En dus moet ons spreekuur beter worden. En moeten onze vrijwilligsters soms ook de rol van vertrouwenspersoon of budgetmaatje gaan vervullen als dat nodig is. En daar is training voor nodig. We zijn blij dat het ons weer gelukt is om zo’n training te organiseren. In tien dagdelen hebben we stil gestaan bij ‘hoe de regels zijn’ en hoe ze ‘uitpakken’. Hebben we met concrete voorbeelden besproken wat daar het beste kan worden gedaan. Kunnen we dat als spreekuur zelf, moeten we meegaan naar ‘de officiele’ instellingen of is het gewoon hopeloos. Met trots sluiten we de training nu af. We gaan weer gewoon aan de slag. Beter voorbereid en met meer enthousiasme.