Over ons

Wat doen wij?

We zijn een buurtorganisatie die vooral bestaat uit vrijwilligers. Het bestuur bestaat uit drie vrouwen die alle drie veel meewerken bij de activiteiten. Onderling is er een goede taakverdeling. We hebben verder een zestal taakgroepjes: Gastvrouwen voor de open inloop, het sociaal spreekuur, het team informatiebijeenkomsten, het team cursussen, het keukenteam en het speeltuinteam. Bij elkaar is dat een groep van zo’n 30 -35 vrijwilligers.

Een deel van hen ontvangt een vrijwilligersvergoeding. Dat zijn bijvoorbeeld de vrijwilligers die cursussen Nederlands en Digitale vaardigheden verzorgen, maar ook de vrouwen die voor de schoonmaak zorgen horen daarbij. Een enkele keer lukt het ons om een subsidie te krijgen voor een speciaal project. Zo hebben we onlangs de basiscursus schoonmaak georganiseerd. Daarvoor huren we dan een uurdocent is.

Voor de begeleiding van de vrijwilligers en voor het werven van nieuwe hebben we sinds dit jaar een betaalde coördinator met een inzet van 12 uur per week. We proberen zoveel als mogelijk vrouwen uit de buurt te werven voor het vrijwilligerswerk. Alleen al s er specifieke vaardigheden nodig zijn, dan kijken we ruimer om ons heen. Dat doen we bijvoorbeeld waar het gaat om de begeleiding van stagiaires BBL en BOL voor de opleidingen facilitair medewerker en binnenkort ook voor de opleiding kinderopvang/buitenschoolse opvang. Voor die opleidingen zijn we erkend leerbedrijf.